Tamam da Dahası Var! Çoğumuz Tarafından Yanlış Olmasa da Eksik Olarak Bilinen 7 Tarihi Bilgi

Tarih ülkemizde maalesef, öbür toplumsal ve beşeri bilimler alanına mensup olan dersler üzere, ezbere dayalı ve kalıplara sokulan bir zihniyette öğretilmektedir. Bu durum da olağan olarak insanların bakış açısını ve ufkunu daraltmaktadır. Biz burada bu tıp eksik bilinen birkaç bilgiye değinmeyi uygun bulduk.

1. Zigguratlar Sümerler tarafından tapınak olarak kullanılıyordu.

Ziggurat tipi yapılar filhakika tapınak olarak tasarlanmışlardı. Ancak bundan öteki tahılları saklamak için depo vazifesi de görüyorlardı. Birebir vakitte zigguratlar, üst sınıfların çocuklarına eğitim verilen bir okul ve gökyüzünün gözlendiği bir rasathane vazifesi de görüyordu.

2. Mısır piramitlerinin nasıl yapıldığı bilinmiyor.

Aslında piramitlerin gizemlerle dolu olduğu söylemi de, tarihteki öbür gizemli konular üzere halkın ve müelliflerin abartısına maruz kalmış bir husustur. Halbuki arkeologlar, piramitler için kullanılan kireç taşlarının çıkartıldığı yerleri bile tespit etmişlerdir. Taşları yükseğe çıkartmak için ise yükselen piramidin etrafını sarmalayan bir yol yapıldığı kestirim olunmaktadır.

Ayrıyeten bakınız: Yıllardır İnsanların Merak Ettiği Soru: Mısır Piramitleri Nasıl İnşa Edildi?

3. Lidyalılar parayı keşfetti ve bu keşfi dört bir yana yaydılar.

Lidyalılar sikkeyi icat ettiklerinde bu keşfin etrafa yayılması kendileri sayesinde olmadı. Sikkeyi tanıyan Yunan kolonileri bunu ticarette süratli bir araç olarak kullanmaya başladılar. Böylelikle dört bir yana yayılan ticaret kolonileri sayesinde sikkenin kullanılması da yaygınlaştı.

4. Büyük İskender genç yaşta ölmedi, o vakitler insan ömrü kısaydı ve 32 yaşı çok olağandı.

İnsan ömrü sahiden bir vakitler günümüzdekinden çok daha kısaydı. Ama bu durum neolotik periyotlar ve daha öncesi için kelam bahsidir. İskender’in hayatta olduğu M.Ö. 300’lü yıllarda ve daha öncesinde 60 yaşını geçen birçok Pers hükümdarı mevcuttu. Hasebiyle 32 yaşındayken sıtmaya yakalanarak hayatını kaybeden İskender’in genç yaşta öldüğünü söylemek yanlış olmayacaktır.

5. İslam öncesi Türkler göçebe idiler.

Eski Türkler göçebeydi kalıbı özellikler lisede tatbik edilen tarih derslerinde öğretilen bir klişedir. Ancak İslam evvelsi Türk toplumlarını tanım için göçebe kavramı yerine konargöçer demek daha gerçek olacaktır. Çünkü bu toplumlar yaylak ve kışlak kültürüyle yaşamaktaydılar. Yani belli bir tertip içerisinde hareket ediyorlardı. Halbuki göçebelik büsbütün sistemsiz ve rastgele hareket etmeyi çağrıştırmaktadır.

6. Timur katıldığı bütün savaşlardan galip ayrılmıştır.

Bu bilgi birden fazla kişi tarafından kesinlikle duyulmuştur. Timur’un sahiden başarılı bir kumandan olduğu gerçeği göz gerisi edilemez. Lakin bilinen bu bilginin tersine, birinci savaşları sırasında Çamur Savaşı diye isimlendirilen çatışmadan galip çıkamamıştı. O gün yağan beklenmedik yağmur karşısında Timur’un ordusu çamura saplanmış ve hareket etmekte zorlanmıştı. Hasebiyle Timur, bu savaştan üstün olarak ayrılamadı.

7. Yavuz Sultan Selim kendi babasını öldürttü.

Yavuz Sultan Selim nitekim derin bir taht uğraşı sonucu, babasından hükümdarlığı devralmıştı. Babası II. Bayezid tahtı oğluna devrettikten sonra Dimetoka’ya hakikat yola çıkmıştı. O sıralarda 60 yaşını aşmıştı ve yola çıktığında rahatsızlanmıştı. II. Bayezid 26 Mayıs 1512 tarihinde vefat etti. Birtakım tarihçilerimiz bu durumu yıllarca, Yavuz Sultan Selim’in babasını zehirleterek öldürdüğü istikametinde anlattılar. Lakin bu tezi kanıtlayacak somut bir ispat elde edilemedi.

Onedio IQ’yu Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.