Seks İşçiliğinden Korsanlığa Uzanan Kıssasıyla Tarihin En Değişik Bayanlarından Biri: Ching Shih

Aralık 6, 2021 by Yorum yapılmamış

Ching Shih, hayatta ebediyen ne oldum değil, ne olucam dememiz gerektiğinin en net delillerinden bir tanesi. İşte onun seks işçiliğinden korsanlığa giden değişik öyküsü:

Ching Shih, dünya tarihinin en ünlü ve en çok korkulan korsanlarından bir tanesi.

1775 yılında güneydoğu Çin’de doğup büyüyen Shih, gençlik yıllarında bir gemide seks personeli olarak çalışmaya başlar. 1801 yılında Kırmızı Bayrak Filosu (Red Flag Fleet) isimli korsan kümesinin başındaki Zheng Yi isimli adamla tanışması ise hayatında esaslı bir değişikliğe sebep olur.

Zira Yi, bir müddet sonra Shih’e evlenme teklif eder.

Shih’in verdiği cevap ise evet olur; lakin muhakkak koşullar altında. Kırmızı bayrak filosunda Yi ile eşit haklara sahip olacak, elde edilen hazinelerin yarısı kendisinin olacaktır. Yi bu kaideleri kabul eder ve ikili evlenerek koca bir korsan filosunu birlikte yönetmeye başlar.

Shih filo için uğurlu olur ve Kırmızı Bayrak Filosu o günden itibaren büyümeye başlar.

İkilinin evlendiği sırada filoya ilişkin 200 gemi vardır fakat bu sayı daha sonra öbür filolarla yapılan güç birliği ile 1800’e çıkar. Kırmızı bayrağın kazanacağı birinci muvaffakiyet 1804 yılında gelecektir: Makao’da bulunan bir Portekiz ticaret limanını kuşatan filo, Portekiz gemilerinin karşılık vermesi sonucu küçük bir harbe girerek limanı ele geçirir.

Shih ile evlenmelerinden beş yıl sonra, Yi hayata veda eder.

Kırmızı bayrağın kumandanı olan Yi, 1807 yılında Vietnam’da gerçekleşen bir savaşta hayatını yitirir ve böylelikle Shih, filonun tüm sorumluluğunu üstlenir. Yardımcısı olan Chang Pao’dan yardım alarak yoluna devam eden Shih, bu tarihten sonra bir kumandan olarak görülmedik başarılara imza atacaktır.

Artık Shih’in komutası altında 50,000-70,000 kadar korsan bulunmaktadır.

Shih, katı bir idare şekline sahiptir. Üstelik hücumlardan elde edilen tüm unsurların kayıt altında tutulmasını ve ondan sonra filoya dağıtılmasını emretmektedir. Kurallar, hazineyi ele geçiren geminin gelirin %20’sini alması tarafındadır ve şayet ele geçirilen rastgele bir şeyin saklandığı ortaya çıkarsa bu korsanlar Shih tarafından kırbaçla ya da başları kesilerek cezalandırılacaktır.

Kırmızı Bayrak Filosu, artık çok daha başarılı ve süratlice yayılan bir filodur.

Filonun hedefi, Çin’in güney kıyı şeridini yağmalamak ve ele geçirmektir. Bu emelle yola çıkan ve birkaç kenti ele geçirip sayısız kenti vergiye bağlayan filo, hâliyle şiddetin dozunu da arttırmıştır. Örneğin filoya direnenler ele geçirildiğinde, Shih onları ayaklarından gemiye çiviletiyor, daha sonra ise dövülmelerini emrediyordu. Bu metot yarar göstermiş olacak ki, Shih’in devrinde Çin hükümetine ilişkin tam 63 gemi batırılmıştır.

Lakin Shih’i tarihin değerli karakterlerinden biri yapan sadece savaşta kazandığı muvaffakiyetler değildir.

Ona sahip olduğu ünü veren bir öbür durum da gemilerinde bulunan bayan mahkumlar için belirlediği kurallardır. Shih, tayfasının gemilerde bulunan bayan mahkumları eş olarak almasını kabul etmektedir lakin bir kaidesi vardır: Bu bayanları eş olarak alan erkekler, onlara asla ihanet etmeyecek ve bakımlarını üstleneceklerdir. Bu kurallara uymayarak eşlerine sadakat göstermeyen ya da onlara tecavüz eden erkeklerin ise başları kesilerek hayatlarına son verilecektir.

Ve kırmızı bayrak, lakin Çing Hanedanı tarafından indirilebilir.

Kısa müddette neredeyse ülkeyi ele geçirecek güç elde eden Shih’in artık durdurulması gerekmektedir. Bunun için harekete geçen Çing Hanedanı, savaştan çok daha mantıklı bir usulle korsanlara ülkeye dönmek için af çıkarır. Böylelikle Shih de öteki korsanlarla birlikte gemisinden iner ve hayatına bir sivil olarak devam eder. Bu süreçte Pao isimli bir adamla evlenerek bir kumarhane açan Shih, 1844 yılındaki mevtinde kadar burayı işletir.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir